image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเหล็กพร้อมเสา โครงการส่งเสริมเกษตนทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 61)

กุมภาพันธ์ 12, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด