image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม คปจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 12, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด