image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรู)ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มิถุนายน 16, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด