image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี งบลงทุนปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 16, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด