image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 21, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด