image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กต-3253 เพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 8, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด