image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ประกาศห้ามบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงว่าง (ที่ดินรัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 27, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด