image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 7, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด