image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 10 คัน ส.ป.ก.เพชรบุรี ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 31, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด