image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งที่ี่ ๓ บ้านดงตากิต อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยยวิธีคัดเลือก(25 ต.ค.64)

พฤศจิกายน 24, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด