image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติใชในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 24, 2564 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด