image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมโครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 7, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด