image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพันธ์ไม้และวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มิถุนายน 14, 2561 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด