image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565

ธันวาคม 21, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดห้วยไผ่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์ โดยในงานดังกล่าวมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด