image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ประชุมเพื่อปรึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานออกแบบก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอย ในแปลงเกษตรกรรมพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดเพชรบุรี

ธันวาคม 20, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายศุภกิจ แก้วทรงเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับนายอุดมทรัพย์ พานใหญ่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน(สพป.) ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานออกแบบก่อสร้างถนนสายหลักและสายซอย ในแปลงเกษตรกรรมพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตำบลกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก และตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ป้ายกำกับ
ล่าสุด