image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรี (คพร.จังหวัด) ครั้งที่1/2566

พฤษภาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรี (คพร.จังหวัด) ครั้งที่1/2566 เพื่อร่วมพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็น กรณีราษฎรได้รับผลกระทบขอความเป็นธรรม เนื่องจากการยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เนื่องจากออกทับที่ดินของรัฐแปลง “ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณประโยชน์” อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและการขอออกโฉนดที่ดิน วัดสหธรรมมิการาม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด