image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2565 “DG Awards 2022”

พฤศจิกายน 30, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ เพชรสวน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2565 “DG Awards 2022”ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อร่วมเป็นเกียรติ และเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการ เห็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงต่อไป โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด