image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. เพชรบุรี ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กรกฎาคม 25, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนายณรงค์ศักดิ์ รุ่งฟ้า เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพชรบุรี ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด