image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ​

สิงหาคม 13, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ​

เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี​

เวลา 14.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และรับฟังพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ​

เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ​โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด