image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กรกฎาคม 29, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวพัชรี พันธ์รอด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวนงลักษณ์ เล็กน้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ช่วงค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด