image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับสภาพรูปแบบแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม

กันยายน 21, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายศุภกิจ แก้วทรงเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวพัชรี พันธ์รอด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมกับนายศุภากร อังกินันท์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายสมเกียรติ ยุบลมูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนายฉัตรพล พิรุณสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ จากสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สปพ.) ร่วมประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการปรับสภาพรูปแบบแปลงที่ดิน (แปลงว่าง) พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม ณ แปลงที่ดินหมู่ 2 6 และ 7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด