image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล จังหวัดเพชรบุรี (จัดเวทีชุมชน) พื้นที่อำเภอบ้านแหลม

พฤศจิกายน 28, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ เพชรสวน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล จังหวัดเพชรบุรี (จัดเวทีชุมชน) พื้นที่อำเภอบ้านแหลม โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมณ สถาบันการเงินหมู่บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด