image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียด รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร ในการสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบงานระบบกระจายน้ำหอถังสูง

สิงหาคม 16, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวขวัญใจ เพชรสวน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับนายธนพล ไชยลอย วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียด รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร ในการสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบงานระบบกระจายน้ำหอถังสูง บริเวณสระ 9 ในพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตำบลกลัดหลวง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด