image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปี พ.ศ. 2565

กุมภาพันธ์ 18, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายสังวาลย์ ทรัพย์อร่าม เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความสะอาดพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อุทยานพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด