image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และเจริญพระพุทธมนต์งาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565

กุมภาพันธ์ 11, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ส.ป.ก.เพชรบุรี) โดยนางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ เล็กน้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และเจริญพระพุทธมนต์งาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด