image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.เพชรบุรี ร่วมพูดคุยและนำเสนอแนวทางการพัฒนาและต่อยอดสินค้าภาคการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

กุมภาพันธ์ 10, 2565 | ภาพข่าว

ป้ายกำกับ
ล่าสุด