image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์(ส.ป.ก.กาฬสินธุ์)
ที่ตั้ง :213 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :0-4381-2078
E-mail :kalasin@alro.go.th
หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน อีเมล์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-2078 604 -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4381-2078 602,0 -
กลุ่มกฎหมาย 0-4381-2078 603 -
ส่วนปฏิรูปการจัดการฯ 0-4381-2078 601 -
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 0-4381-2078 605 -
สารบบที่ดิน 0-4381-2078 606 -
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4381-2078 607 -
พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก กาฬสินธุ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา