image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.จันทบุรี ออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2566

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 5/2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในโครงการมีการออกหน่วยบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี สำหรับ ส.ป.ก.จันทบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดินกับเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ป้ายกำกับ
ล่าสุด