image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.จันทบุรี บริการ Mobile Unit ครั้งที่ 3/2566

มีนาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จันทบุรี ออกศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักงาน โดยให้บริการเกษตรกรเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ ยื่นขอสำรวจรังวัด การสอบเขตและแบ่งแปลง การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย การรับจัดที่ดิน การสนับสนุนสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดิน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด