image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมษายน 19, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จันทบุรี เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด