image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มกราคม 27, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 24-26 มกราคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (การทอผ้าลายราชวัตรจันทบูร ผ้าขาวม้า เชิงกระต่าย ผ้าขาวม้าเชิงช้าง) โดยมี นางมนัสวรรณ ศรีมันตะ เป็นวิทยากร และหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้า (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (แบรนด์)) โดยมี นายฤทธิชัย อยู่สุข เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ณ ศาลาหมู่บ้านซับตารี หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี