image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมกิจกรรมในการเข้าร่วมจัดรายการเสียงตามสายส่งรักส่งความปรารถนาดีถึงชาว ส.ป.ก. (อาสา DJ) Alro Happytime

ธันวาคม 3, 2564 | ภาพข่าว

          วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กพร. ส.ป.ก.) ร่วมกิจกรรมในการเข้าร่วมจัดรายการเสียงตามสายส่งรักส่งความปรารถนาดีถึงชาว ส.ป.ก. (อาสา DJ) Alro Happytime ในการจัดรายการเปิดเพลงช่วงพักเที่ยง พร้อมให้สาระดีๆ และประกาศ ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบ กับทางกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความผาสุกขององค์กร และความผูกพันของบุคลากรของหน่วยงาน โดยการจัดรายการเสียงตามสายในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ฟังได้ร่วมสนุกในการตอบคำถามผ่านการจัดรายการ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ฟังที่โชคดีในการตอบคำถามถูกต้องในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ  สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด