image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี เปิดตั้งจุดให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก ถ่ายภาพ เล่นเกมส์ และตอบแบบประเมินผลการจัดงาน ผ่านระบบออนไลน์

คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี เปิดตั้งจุดให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก ถ่ายภาพ เล่นเกมส์ และตอบแบบประเมินผลการจัดงาน ผ่านระบบออนไลน์

     ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี ภายใต้งาน “ALRO 48 TOGETHER WE GROW เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส.ป.ก. 48 ปี”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 (3 วัน) โดยภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญหน่วยงาน พิธีการมอบรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งจัดให้มีนิทรรศการความเป็นมาของ  ส.ป.ก. และมีกิจกรรมร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลมากมายภายในงาน ร่วมทั้งมีการเปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของดี จากเกษตรกรในพื้นที่ของ ส.ป.ก. (72 จังหวัด) ที่นำมาจำหน่ายจำหน่ายให้ประชาชนผู้ร่วมงานได้ ชม ช้อป ชิม ซิลล์ สินค้าดี มีคุณภาพ จากมือเกษตรกรเอง ที่มาบริการถึงที่กรุงเทพฯ ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

    โดยคณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน / กลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน) ได้เปิดตั้งจุดให้บริการสำหรับประชาชน ในการช่วยร่วมตอบแบบสอบถาม และร่วมสนุกของการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 48 ปี ในการร่วมกิจกรรมสนุกๆ รับรางวัลมากมาย (จากการร่วมตอบแบบสอบถาม และมาร่วมสนุกหมุนวงล้อออนไลน์พาโชค / กิจกรรมถ่ายภาพคู่กับ แสง สี เสียง @ Graphic Lighting แล้วนำภาพขึ้นสื่อออนไลน์ เช็คอิน ติดแฮซแทค แล้วนำมาร่วมสนุกลุ้นจับรางวัล) โดยรางวัลแทนคำขอบคุณในปีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตะกร้าสาน ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. หงส์ทองตะกร้าสาน อำนาจเจริญ Handmade โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/pb5uO หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 097-304-6166 ซึ่งผลที่มีการดำเนินการจัดเก็บสอบถาม เป็นข้อมูลทั้งด้านการประเมินการขายสินค้า ด้านการประเมินการจัดนิทรรศการ ด้านการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดงาน และด้านการประเมินภาพรวมในการจัดงานทั้งความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปจัดทำรายงานประเมินผลงานเสนอประธานกรรมการเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน พร้อมใช้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ในครั้งต่อไป

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด