image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการสายโลหิตสายใจ 100 ล้านซีซี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการสายโลหิตสายใจ 100 ล้านซีซี

              ด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคโลหิต ในโครงการสายโลหิตสายใจ 100 ล้านซีซี กับทางสภากาชาดไทย ซึ่งได้เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต หรือเลือด ในวันหยุด โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี”  เชิญชวนคนไทยบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด-19  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป หรือที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทุกแห่ง โดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง เนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นจำนวนมาก หากแต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นประจำ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กรุ๊ป มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นสื่อกลางในการจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในสภาวการณ์เช่นนี้ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สายโลหิต สายใจ 100 ล้านซีซี”  เชิญชวนประชาชนคนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมสร้างกุศลช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิต และสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน  โดยสามารถบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป 5 สาขา ได้แก่ ดิ เอ็มโพเรียม  อาคาร B ชั้น 2 ,เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน  ชั้น 5, เดอะมอลล์ บางแค ชั้น P, เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3A และ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 2 บริจาคได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.  ทั้งนี้ ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร (Fixed Station) ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผู้บริจาคโลหิตจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน” โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสงค์บริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า กรณีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย. สามารถบริจาคโลหิตได้ตามปกติ เพียงแค่เว้นระยะ 7 วันหลังฉีด เท่านั้น และกรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน และเว้นระยะ 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้

             การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น และยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ ผู้ป่วยต้องการโลหิตทุกวินาที ได้ทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเอง ได้ทราบระบบหมู่โลหิต ทั้งระบบ ABO และ Rh ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และทำให้มีความสุข ส่งผลให้สุขภาพดี

บริจาคโลหิต 1 ถุง ช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต (โลหิต 1 ถุง นำไปช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง)  

            การจัดหาโลหิตบริจาคให้เพียงพอและปลอดภัยต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ จากผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพดี แบ่งเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยการรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิตกว่าร้อยละ 23 และอีกร้อยละ 77 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเพื่อใช้ในการผ่าตัด ซึ่งมักจะเป็นการใช้โลหิตในปริมาณมากและเร่งด่วน รวมถึงโรคนานาชนิด อีกประการหนึ่ง คือ ในบางช่วงอาจเกิดโรคระบาดที่ต้องการใช้โลหิต เช่น โรคไข้เลือดออก ทำให้ปริมาณการใช้โลหิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง สามารถปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตได้มากกว่า 3 ส่วน ช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิตได้อีกมากมาย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

เกล็ดเลือด นำไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดเลือดขาว

เม็ดเลือดแดง นำไปรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝ่อ ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจากการ ผ่าตัดหัวใจ อุบัติเหตุ ตกเลือดจากการคลอดบุตร

พลาสมา นำไปรักษาผู้ที่มีอาการช็อกจากการขาดน้ำ ผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต 3 ชนิด ได้แก่ แฟกเตอร์ 8 (Factor VIII) รักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ อิมมูโนโกลบูลิน (IVIG) รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง อัลบูมิน (Albumin) รักษาไฟไหม้น้ำร้อนลวก และโรคตับ

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

            กพร. ส.ป.ก. จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่ผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคโลหิต กับทางสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตในการรักษา และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เกิดวิกฤติการขาดแคลนโลหิต ซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด