image banner

Agricutural Land Reform Office

สอบเขตรังวัด ฝ่ายเพื่อระงับข้อพิพาทกรณีเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมถึงเรื่องเส้นแนวเขต ณ บ้านหนองเต่าดำ หมู่13

พฤศจิกายน 23, 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ดำเนินการสอบเขตรังวัดเพื่อระงับข้อพิพาทกรณีเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมถึงเรื่องเส้นแนวเขต ณ บ้านหนองเต่าดำ หมู่13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
tagClouds
latest