image banner

Agricutural Land Reform Office

นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลำห้วยอ่างทองตำบลอ่างทอง
tagClouds
latest