image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินอำเภอพนม

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น และเวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับจัดการที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด