image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร

ธันวาคม 27, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 26 -27 ธันวาคม 2565 ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน รับคำขอรังวัดที่ดินตกค้าง และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ จัดตลาดนัดชุมชนนำผลผลิตของเกษตรกรมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป อาทิ สมุนไพรแปรรูป กล้วยหอมทองฉาบแก้ว โกโก้สำเร็จรูป ปั้นสิบ ฯลฯ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด