image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอพนม

กุมภาพันธ์ 14, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก และเวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนม เพื่อพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับจัดการที่ดิน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด