image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบฯ 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 22, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด