image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (GAP) โดยวิธเฉพาะเจาะจง

มกราคม 23, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด