image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้างเกษตรชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 19, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด