image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของบริจาคสำหรับออกร้านธารากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี2566

มกราคม 11, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การสนับสนุนสิ่งของบริจาคสำหรับออกร้านธารากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี2566 ณ ศาลารวมใจ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด