image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

พฤศจิกายน 25, 2565 | ภาพข่าว

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. สุพรรณบุรี ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และดำเนินการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา หมู่ที่3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด