image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมพิธีรับพระราชทานกระบือไถ่ชีวิตให้เกษตรกร ถวายพระพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มกราคม 11, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานกระบือไถ่ชีวิตให้เกษตรกร ถวายพระพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งค่าง เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด