image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พฤศจิกายน 24, 2565 | ภาพข่าว

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม หลักสูตรการทำผ้าบาติก ระยะสั้น ดำเนินการในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่ง หมู่4 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด