image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 25, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด