image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 25, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด