image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม 9, 2566 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด