image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมทำความสะอาดบริเวณด้านหลังสำนักงาน และบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงหลังคา ตามโครงการกิจกรรม 5 ส.

พฤศจิกายน 23, 2565 | ภาพข่าว

                          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมทำความสะอาดบริเวณด้านหลังสำนักงาน และบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงหลังคา ตามโครงการกิจกรรม 5 ส. ให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด เป็น ระเบียบ และสุขลักษณะที่ดี เพื่อให้บริการกับเกษตรกรที่เข้ารับบริการ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด